Beste ouders en leerlingen

Sinds maandag 22 maart is de digitale aanmeldingsperiode voor de eerstejaarsleerlingen van volgend schooljaar 2020-2021 van start gegaan. Deze aanmeldingsperiode loopt nog tot uiterlijk 21 april 2021 12u.

We maken er attent op dat voor broers en zussen van leerlingen in de humaniora en voor kinderen van personeelsleden een voorrangsregel geldt, maar dat deze voorrangsregel alleen geldt als men de zoon of dochter ook effectief aanmeldt. De voorrangsregel is dus geen automatisme. We schrijven jullie deze herinnering omdat er elk jaar wel één ouderpaar de aanmelding ongewild over het hoofd ziet en dan moet wachten op een reguliere inschrijving vanaf 5 mei 2021.

Ik maak graag van deze herinneringsbrief gebruik om jullie van harte te danken voor het vertrouwen dat jullie in onze school en in haar lerarenkorps stellen.

Samen met jullie hopen we dat ‘de cijfers’ het zullen toelaten om vanaf 19 april 2021 weer voltijds contactonderwijs te hebben voor alle graden. We sluiten evenwel niet uit dat we hierover maar op het einde van de paasvakantie zekerheid zullen krijgen en houden jullie dan onmiddellijk op de hoogte via Smartschool.

Zoals we in onze vorige brief al schreven, zijn we van oordeel dat het ons niet alleen verantwoord lijkt om in de huidige context in een bijkomende vakantieweek voor de leerlingen te voorzien maar dat we het hen ook van ganser harte gunnen. We beseffen immers dat niet van alleen van onze leerkrachten maar ook van onze leerlingen in een schooljaar als dit met zoveel omschakelingen en veranderingen meer studie-energie vereist wordt dan in andere jaren.

Het is wel vanzelfsprekend dat het in een zo onverwacht lange vakantietijd nuttig kan om wat toekomstgericht te studeren of boeiende boeken te lezen, maar dan eens zonder opdrachten of taken.

Mede in naam van mijn collega directieleden wens ik jullie allen voldoende ademruimte toe en weldra een gelukkig Pasen.

Guy Dalcq
algemeen directeur

Dit bericht delen:Ga terug