Aan alle ouders en leerlingen  (schooljaar 2014 – 2015)

Schoolpoort

De schoolpoort gaat open om 8.00 uur en sluit bij het eerste belsignaal om 8.25 uur. Verder is ze open van 12.05 uur tot 12.15 uur, van 13.10 uur tot het belsignaal van 13.25 uur en ten slotte van 16.10 uur tot 16.30 uur. Voor 8.00 uur en na 16.30 uur gebruik je de ingang via de portier.
Wie te laat is of op een ander ogenblik komt, meldt zich eerst aan bij de portier en gaat dan met zijn/haar agenda naar het leerlingensecretariaat. Leerlingen die te vaak te laat komen kunnen een stiptheidscontract krijgen.

Fietsen en bromfietsen

Er is plaats voorzien in de fietsenstalling (voorlopig nog in de kerk) voor fietsen en bromfietsen. De fietsen- en bromfietsenstalling wordt samen met de schoolpoort geopend en gesloten.

Middagmaal

In de grote refter nemen de boterhammeneters plaats aan de linkerkant (kant speelplaats).  De leerlingen van het 3 de, 4de, 5de en 6de jaar eten hun boterhammen in de studiezaal externaat. Ze schuiven in rij aan zoals aan de grote refter. Op vrijdag eten de leerlingen van het 1ste jaar hun boterhammen in de broodrefter.

Broodjes

Wie een broodje wenst, dient een ‘broodjeskaart’ aan te kopen. Deze kost €13 voor 5 broodjes.
Over de werking van de ‘broodjeskaart’ krijgen de leerlingen meer uitleg tijdens de eerste week van het schooljaar.

School verlaten tijdens de middag

Je kan de school ‘s middags enkel verlaten om thuis te gaan eten. Voor de leerlingen van het vijfde en zesde jaar gelden andere regels (zie individuele fiche). Alle andere afwezigheden tijdens de middag moeten aangevraagd worden bij Dhr. De Ridder, adjunct-directeur.  Uitzonderingen kunnen twee maal per semester aangevraagd worden.

Studie

Vanaf de tweede week van september is er voor het eerste tot het vierde jaar gratis middagstudie van 12.15 uur tot 12.45 uur. De middagstudie gaat door in lokaal AA2.  Vanaf donderdag 4 september kunnen alle leerlingen tegen betaling de avondstudie volgen van 16.40 uur tot 18.00 uur. Wie wenst in te schrijven kan dat doen via de individuele fiche.  Klik hier voor meer informatie.

Secretariaat

Op het secretariaat kan je terecht voor afwezigheidsattesten binnen te brengen, extra maaltijd- en soepbonnetjes, kopieerkaarten, huiswerkpapier, broodjeskaarten … (openingsuren: 8.00 uur tot 8.25 uur, 10.10 uur tot 10.25 uur, 12.05 uur tot 12.30 uur, 13.00 uur tot 13.20 uur, van  15.10 uur tot 15.20 uur en van 16.10 uur tot 16.40u). Voor speciale zorgen kan je uiteraard ook buiten de openingsuren terecht op het secretariaat.

Na elke afwezigheid meldt de leerling zich meteen aan op het leerlingensecretariaat met een afwezigheidsattest. In de schoolagenda staan er 4 voorgedrukte ziektebriefjes die door de ouders ingevuld en uitgeknipt kunnen worden. Indien er geen schriftelijk bewijs is voor de afwezigheid, zal de leerling de code ‘onwettig afwezig’ krijgen.

Fotokopiëren.

Kopiëren kan op het toestel voorzien voor de leerlingen (op de eerste verdieping), behalve tijdens de leswisseling.

Gebruik GSM

Het gebruik van GSM’s tijdens de schooluren is onder geen beding toegestaan.

Kluisjes

Wie een kluisje wenst, kan inschrijven via de individuele fiche.  In geen enkel geval kan het gebruik van een kluisje worden ingeroepen als excuus om te laat in de les te komen.  Buiten de schooluren wordt niets achtergelaten in de gangen en op de speelplaats.  Klik hier voor meer informatie

Tijdens de eerste schoolweek

Bibliotheek

Biblion gaat open op donderdag 4 september om 12.10 uur.

Speelzaal en chillroom

Dinsdag 2 september is de speelzaal voorbehouden voor de eerstejaars.  Vanaf donderdag 4 september is iedereen van de eerste en tweede graad welkom.  Het vierde jaar kan gebruik maken van de ‘chillroom’, die exclusief voor hen bestemd is. Concrete afspraken worden gemaakt met Dhr. Vanderstraeten.

Individuele foto’s

Op vraag van de oudervereniging worden individuele foto’s gemaakt op donderdag 4 september.  Er is geen aankoopverplichting.

 

C. Brabant (Algemeen directeur)
D. Costeur en J. De Ridder (Adjunct directeur)

Dit bericht delen:Ga terug