Aan de ouders van al onze leerlingen                                                                                                 

Geachte Heer/Mevrouw,

Op vrijdag  16 oktober nodigen we u graag uit voor een individueel oudercontact. U kan die dag enkel een afspraak maken met de klastitularis van uw zoon/dochter, en dus niet met de vakleerkrachten.
Het is de bedoeling dat u met de klastitularis de globale studieresultaten en algemene houding van uw zoon/dochter bespreekt. Elke titularis is daarover goed geïnformeerd dankzij de remediërende klassenraden.
Op donderdag 22 oktober wordt een tweede oudercontact gepland, en dan is het wel mogelijk om de vakleerkrachten te spreken. Op die dag kan een vakleerkracht ook zelf de ouders van bepaalde leerlingen uitnodigen wanneer hij/zij een gesprek wenselijk vindt. Het is ook bijzonder belangrijk dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken voor elk individueel oudercontact. Bij ‘overboeking’ zullen een aantal gesprekken, in overleg met de ouders, op andere ogenblikken gepland worden.
U kan voor beide avonden een aanvraagstrook invullen; het tijdstip waarop u wordt verwacht, wordt u meegedeeld via uw zoon of dochter.
Voor echt lange gesprekken kan u altijd een aparte afspraak maken.
In het algemeen belang willen we u verzoeken het voorgestelde uur te respecteren, zodat er zo weinig mogelijk wachttijd wordt veroorzaakt.
U kan ook altijd een onderhoud aanvragen met de directie (Dhr. Brabant of Dhr. Costeur).
Op vrijdag 16 oktober is er vanaf 16u45 parkeergelegenheid op de speelplaats van de humaniora; op donderdag 22 oktober is dat jammer genoeg niet mogelijk. U kunt dan gebruik maken van betalende parkeergarages op wandelafstand van de school (op de Kouter, het Wilsonplein of het Sint-Pietersplein).

Met vriendelijke groet.
Christophe Brabant
Diederik Costeur
Johan De Ridder
directie.

Dit bericht delen:Ga terug