Geachte mevrouw/heer
Beste ouders

15/12/2020 – Het rapport ophalen kan niet doorgaan wegens de negatieve evolutie van de coronacijfers. Daarom zullen vrijdag 18 december vanaf 9u30  de rapporten digitaal te raadplegen zijn via Smartschool.

Vrijdag 18 december 2020 is de laatste schooldag van het eerste semester. Op die dag krijgen alle leerlingen hun rapport mee en is er een bezinnings- en feedbackmoment voorzien met de titularis (ca. 1 lesuur). We sluiten dan het bewogen jaar 2020 af. De leerlingen worden per jaar op school verwacht op de volgende tijdstippen:

  • 8u30 eerste jaar
  • 9u00 tweede jaar
  • 9u30 derde jaar
  • 10u00 vierde jaar
  • 10u30 vijfde jaar
  • 11u00 zesde jaar

Diezelfde dag is er ook de mogelijkheid tot oudercontact met zowel de klastitularis van uw zoon/dochter als de verschillende vakleerkrachten. Omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen zal dit oudercontact ook nu digitaal plaatsvinden via Smartschool Live. Op dit oudercontact kan u de studieresultaten van uw zoon/dochter bespreken. Elke leerkracht is daarover goed geïnformeerd dankzij de remediërende klassenraden.

U kan een afspraak maken met verschillende leerkrachten door digitaal in te tekenen via Smartschool en per leerkracht een tijdstip naar keuze aan te duiden. Dit kan vanaf vandaag tot en met de dag van het oudercontact zelf (vrijdag 18 december) om 12u. Een beknopte handleiding voor dit digitale oudercontact vindt u in de bijlage bij dit bericht terug.

Het CLB is die dag ook bereikbaar voor oudercontacten. U kan hiervoor contact opnemen met Janne Lassuyt op 0492/22.43.51 of janne.lassuyt@vclbgent.be. Intekenen voor een rechtstreeks oudercontact via Smartschool Live is ook mogelijk die dag, maar bij voorkeur wordt er contact opgenomen via e-mail, telefoon of sms. Het CLB is ook open op maandag 21 december en dinsdag 22 december (online of fysiek gesprek) en voor online gesprekken op maandag 28 december. Meer informatie hierover vindt u terug in de bijlage.

Omdat de oudercontacten digitaal verlopen, is elk oudercontact beperkt tot de daarvoor voorziene tijd. We verzoeken u dan ook het aanvangsuur te respecteren, zodat er zo weinig mogelijk wachttijd wordt veroorzaakt. We vinden het echter belangrijk dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken voor elk individueel gesprek. Indien nodig kan het oudercontact, in overleg met de betrokken leerkracht, op een later tijdstip verdergezet worden.

U kan zoals steeds ook een onderhoud aanvragen met de directie, die ook tijdens de kerstvakantie een aantal dagen beschikbaar is (zie onderaan dit bericht). Hiervoor kan u via Smartschool of telefonisch contact opnemen.

Met vriendelijke groet
De directie

 

Tijdens de kerstvakantie is de directie van 9u-12u en 13u30-16u beschikbaar op volgende data:

21 december: Dhr. Jens Vandenhaute
22 december: Dhr. Guy Dalcq, Dhr. Diederik Costeur en Dhr. Jens Vandenhaute
23 december: Dhr. Guy Dalcq en Dhr. Diederik Costeur
28 december: Dhr. Guy Dalcq


Guy Dalcq  – algemeen directeur
09 235 72 52

Diederik Costeur  – adjunct-directeur
0499 059 378

Jens Vandenhaute  – adjunct-directeur
09 235 72 72

 

Bijlage:

Dit bericht delen:Ga terug