Op donderdag  24 oktober nodigen we u graag uit voor een individueel oudercontact met de klastitularis van uw zoon/dochter. Het is de bedoeling dat u met de klastitularis de globale studieresultaten en algemene houding van uw zoon/dochter bespreekt. Elke titularis is daarover goed geïnformeerd dankzij de remediërende klassenraden.
Op vrijdag 8 november wordt een tweede oudercontact gepland, en dan is het mogelijk om de vakleerkrachten te spreken. Op die dag kan een vakleerkracht ook zelf de ouders van bepaalde leerlingen uitnodigen wanneer hij/zij een gesprek wenselijk vindt. Het is ook bijzonder belangrijk dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken voor elk individueel oudercontact. Bij ‘overboeking’ zullen een aantal gesprekken, in overleg met de ouders, op andere ogenblikken gepland worden.
Voor beide avonden vindt U de aanvraagstrook onder deze link.

Dit bericht delen:Ga terug