Geachte mevrouw/heer
Beste ouders

Op donderdag 29 oktober 2020 is er een eerste individueel oudercontact met de klastitularis van uw zoon/dochter gepland. Omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen zal dit oudercontact digitaal plaatsvinden via Smartschool Live. Op dit oudercontact kan u met de klastitularis de globale studieresultaten en algemene houding van uw zoon/dochter bespreken. Elke titularis is daarover goed geïnformeerd dankzij de remediërende klassenraden.

Op vrijdag 13 november 2020 is er een tweede digitale oudercontact gepland en heeft u de mogelijkheid om de vakleerkrachten te spreken. Op die dag kan een vakleerkracht ook zelf de ouders van bepaalde leerlingen uitnodigen wanneer hij/zij een gesprek wenselijk vindt. De duur van het digitaal oudercontact ligt reeds op voorhand vast. Het is echter belangrijk dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken voor elk individueel gesprek. Indien nodig kan het oudercontact, in overleg met de betrokken leerkracht, op een later tijdstip verdergezet worden.

Voor beide avonden kan u een afspraak maken door digitaal in te tekenen via Smartschool en een tijdstip naar keuze aan te duiden. Dit kan vanaf maandag 26 oktober om 12u tot en met donderdag 29 oktober om 12u voor het oudercontact met de klastitularis. Voor het oudercontact met de vakleerkracht kan u intekenen van vrijdag 30 oktober om 12u tot en met vrijdag 13 november 2020 om 12u. Een beknopte handleiding voor dit digitale oudercontact vindt u in de bijlage bij dit bericht terug. Indien u geen afspraak wenst te maken voor het oudercontact op donderdag 29 oktober, vragen we u een bericht te sturen naar de klastitularis om dit te melden. Zo weten we als school met zekerheid dat u dit bericht goed ontvangen hebt.

Omdat de oudercontacten digitaal verlopen, is elk oudercontact beperkt tot de daarvoor voorziene tijd. We verzoeken u dan ook het aanvangsuur te respecteren, zodat er zo weinig mogelijk wachttijd wordt veroorzaakt.

U kan zoals steeds ook een onderhoud aanvragen met de directie.

Met vriendelijke groet

Diederik Costeur
Jens Vandenhaute
Guy Dalcq

Bijlage: Handleiding digitale oudercontact.

Dit bericht delen:Ga terug