Beste leerlingen
Geachte ouders

Na 2019-2020 wordt ook het schooljaar 2020-2021 een bijzonder jaar. Sinds midden vorige week zijn de nieuwe draaiboeken van de overheid beschikbaar, waarin er gewerkt wordt met vier kleurencodes waartussen geswitcht kan worden tijdens het schooljaar naargelang de epidemiologische situatie in de stad Gent.

De directie is momenteel volop bezig met de concrete uitwerking van de richtlijnen. Hieronder geven we u alvast een overzicht van de belangrijkste pandemieniveaus en de implicaties hiervan op het schoolleven.

 

SCENARIO’S

De twee belangrijkste scenario’s zijn die van code geel en code oranje.

Bij code geel – waarin we het schooljaar starten – krijgt elke leerling vijf dagen per week voltijds onderwijs. Ook pauzes en middagmalen kunnen op een quasi normale manier plaatsvinden. Wel is er een algehele mondmaskerplicht tijdens de lessen en in de gebouwen (niet op de speelplaats in openlucht). Van alle leerlingen verwachten we bovendien dat ze de social distancing maximaal hanteren en dat ze zich te allen tijde houden aan alle extra veiligheidsmaatregelen op school.

Bij een verslechterende epidemiologische situatie kan de lokale overheid beslissen om over te schakelen naar code oranje. Hierbij komen leerlingen van de tweede en derde graad slechts halftijds naar school. Concreet betekent dit dat van elke klas slechts de helft van de leerlingen aanwezig is op school de ene week, terwijl de andere helft van deze klas op dat moment afstandsonderwijs volgt. De week nadien wordt deze situatie omgedraaid. Elke leerling van de tweede en derde graad zal in dat geval dus een week wel en een week niet naar school komen. Leerlingen van de eerste graad blijven voltijds naar school komen. Leerlingen kunnen ook uitgenodigd worden om ook in de week van hun thuisonderwijs naar school te komen. Internen kunnen in overleg met de internaatbeheerder beslissen om thuis te blijven in de week dat ze niet in de klas verwacht worden. Internen die voltijds op internaat aanwezig willen blijven, worden overdag op school opgevangen.

Bij code oranje is het normale schoolleven sterk ingeperkt: leerlingen krijgen een vast klaslokaal toegewezen met vaste plaatsen, er is geen mogelijkheid meer tot het gebruik van vaklokalen en ook de pauzes zullen in contactbubbels moeten verlopen. Er worden wel nog steeds warme maaltijden voorzien voor de leerlingen die dat wensen.

In code rood wordt het week om week afstandsonderwijs uitgebreid naar de eerste graad. Voor de rest zijn de maatregelen vrij gelijklopend aan die van code oranje. Code groen betekent dat de scholen op een normale manier werken, zonder extra maatregelen. Deze code wordt pas actief bij voldoende groepsimmuniteit of wanneer een vaccin beschikbaar is. Dit scenario is voor het komende schooljaar erg onwaarschijnlijk.

Tot slot vermelden we nu reeds dat in elk van deze scenario’s examens op school georganiseerd mogen worden.

 

SMARTSCHOOL

Ook dit schooljaar werken we met Smartschool. Dit platform is essentieel als communicatiemiddel tussen de school, de leerlingen en de ouders. We doen dan ook een oproep aan alle ouders om op regelmatige tijdstippen (minstens wekelijks) aan te melden op Smartschool om op de hoogte te blijven van alle communicatie van de school. Indien u als ouder problemen ondervindt met het aanmelden op Smartschool, kan u steeds een nieuw wachtwoord aanvragen via de inlogpagina of contact opnemen met de school via smartschool@sint-barbara.be. Leerlingen die nieuw zijn op onze school krijgen bij het begin van het schooljaar de inloggegevens voor alle accounts mee. Voor hen wordt het gebruik van Smartschool uitgelegd in de eerste week van het schooljaar.

AFSTANDSONDERWIJS

De eerste week van het schooljaar verloopt sowieso in code geel, maar de overschakeling naar afstandsonderwijs gedurende dit schooljaar is zeer waarschijnlijk. Niet alleen in code oranje of rood, maar ook in code geel kan er overgeschakeld worden naar afstandsonderwijs, bijvoorbeeld wanneer een klasgroep of leerkracht verplicht in quarantaine zou moeten gaan. Bij zo’n overschakeling worden alle opdrachten, instructies of taken uitsluitend via Smartschool gecommuniceerd. In tegenstelling tot het voorbije schooljaar zullen deze taken niet gecommuniceerd worden via de schoolagenda, maar wel via de verschillende ‘vakken’ op Smartschool. Voor elk vak wordt er in het vaknieuws een bericht geplaatst waarin op een duidelijke en heldere manier beschreven staat hoe er gewerkt wordt voor dit vak en waar alle noodzakelijke info te vinden is. Ook als ouder heeft u toegang tot de vakken van uw kind op Smartschool en kan u alle informatie en feedback van leerkrachten bekijken. De schoolagenda wordt dit schooljaar uitsluitend gebruikt voor het contactonderwijs.

De mogelijke leerachterstand door de sluiting van de scholen vorig schooljaar zorgde voor ongerustheid bij veel leerlingen en ouders. We zullen alle leerstof, die de basis vormt voor dit schooljaar en gezien werd in het afstandsonderwijs vorig schooljaar, herhalen. Al onze leerkrachten zijn op de hoogte van welke leerstofonderdelen vorig jaar aangeboden werden en welke niet. Op die manier hebben zij een overzicht over welke eventuele lacunes er dit schooljaar nog moeten opgevuld worden. Uit gesprekken met veel leerkrachten blijkt evenwel dat door de langere onderwijstijd (o.a. omwille van het weggevallen van uitstappen en het niet organiseren van examens) soms meer leerstof behandeld werd in vergelijking met een normaal schooljaar.

Als u evenwel een achterstand of moeilijkheden opmerkt als ouder vragen we u uitdrukkelijk om niet te wachten tot het eerstvolgende rapport of oudercontact om met de klastitularis of vakleerkracht contact op te nemen via Smartschool.

Dit schooljaar starten we ook op met een pilootproject voor de leasing van laptops via de school. Meer informatie hierover volgt snel.

VEILIGHEID

Tot slot willen we twee essentiële aspecten van de veiligheid op school toelichten.

Zoals eerder geschreven is het dragen van een mondmasker in alle gebouwen te allen tijde verplicht. We beseffen dat dit geenszins evident zal zijn voor onze leerlingen en leerkrachten. Toch verwachten we van iedereen dat zij in alle gebouwen en tijdens alle lessen op een correcte manier het mondmasker dragen. Zo bescherm je niet alleen jezelf, maar ook je medeleerlingen, familie en leerkrachten. We rekenen er dan ook op dat elke leerling zijn of haar verantwoordelijkheid hierin opneemt.
Ook een goede ventilatie is cruciaal bij het tegengaan van de verspreiding van het virus. Tijdens de lessen zullen ramen en deuren maximaal open gehouden worden. Het is dus raadzaam om hierop te anticiperen en eventueel een extra trui te voorzien.

De komende dagen sturen we u meer gedetailleerde informatie over de organisatie en loop van het komende schooljaar. Ook over de praktische organisatie van de eerste schooldag ontvangt u in de loop van deze week een bericht.

We kijken er alvast naar uit om alle leerlingen te verwelkomen volgende week!

Met vriendelijke groeten

De directie

Dit bericht delen:Ga terug