Uitnodiging voor alle Mama’s
van kinderen uit de kleuterklas, lagere school of humaniora in Sint-Barbaracollege Gent

Beste Mama van Sint-Barbara,

In september mochten we als eerste spreker van dit schooljaar mevrouw Lut Celie verwelkomen, die ons een zeer interessante voordracht gaf over “Anders kijken en luisteren naar pubers en jongeren”.
Ook op dinsdag 20 oktober voorzien we weer een boeiende voordracht, met name door  Dr. Patty Annicq van VZW Empathie over het thema “Een andere kijk op eetstoornissen”.
Vanaf 13u30 ontvangen we u graag in de Muzenzaal van het College voor een kopje koffie. Om 13u45 stipt start de voordracht waarna we nog gezellig kunnen napraten.
Wij bezorgen u in bijlage van deze mail nogmaals ons volledige programma voor dit schooljaar.
Indien u graag lid wordt van de Moedervereniging of uw lidmaatschap wenst te vernieuwen, vragen we  uw bijdrage van 25 €  over te schrijven op KBC BE60 4480 0763 1170 met vermelding van uw naam en de naam van uw kind(eren).
Gelieve ons ook uw mailadres te bezorgen via moedervereniging@sint-barbara.be zodat u de uitnodigingen en de verslagen van de voordrachten kan ontvangen.
Indien u nog vragen heeft, kunt u ons bereiken via moedervereniging@sint-barbara.be of ons bellen. Onze contactgegevens vindt u op de website van de school

http://humaniora.sint-barbara.be/moedervereniging (onder rubriek “geledingen”)

We hopen u talrijk te mogen ontmoeten op één van onze volgende activiteiten !

Met vriendelijke groeten,
Lieve De Cuyper- Hoste, voorzitster,
Chantal Verlinden – Boucqué, Hilde Casteleyn – Ingelaere, Annick Vanherpe – Rommel, Isabelle De Witte – Verraes, Véronique De Graeve – Heerinckx

Dit bericht delen:Ga terug