Beste leerlingen
Geachte ouders

Zoals in ons bericht van gisteren meegedeeld, zal de school – behoudens een andersluidend ministerieel besluit op 2 januari 2021- op 4 januari starten met een dag na dag systeem voor leerlingen uit de 2de en 3de graad. Het is onze overtuiging dat we op die manier veel korter op de bal kunnen spelen en indien nodig sneller kunnen bijsturen. Bovendien kunnen onze interne leerlingen dan voltijds op het internaat verblijven en vermijden we’ dat leerlingen te lange tijd alleen thuis blijven.

Omdat we werken met een systeem van volledige klassen zal de schoolagenda in Smartschool fungeren als enig centraal platform waar alle lessen, taken, opdrachten en toetsen terug te vinden zullen zijn. Dit zowel voor het contact- als voor het afstandsonderwijs.

De eerste week verwachten we de leerlingen van het 3de en het 5de jaar op maandag, woensdag en vrijdag en de leerlingen van het 4de en 6de jaar op dinsdag en donderdag. De week nadien wisselen van regime.

Om voldoende ruimte en tijd te bieden om de aangeboden leerstof effectief te verwerken,  hebben we aan de leerkrachten ook gevraagd om de verwachte studietijd nauwkeurig in te schatten.

In de hoop dat we hiermee voldoende geïnformeerd hebben, wensen we u allen nog een zalig kerstfeest toe en een mooi eindejaar.

De directie

Dit bericht delen:Ga terug