De missieactie dit jaar steunt de vzw ‘mobile school’. Deze vereniging ontwikkelt educatieve materialen in het werk met straatkinderen. Het fenomeen van straatkinderen is enorm toegenomen in de voorbije jaren en beperkt zich niet tot Latijns-Amerika (met Brazilië als koploper). Eén van de belangrijkste oorzaken is de verstedelijking in landen waar de kloof tussen arm en rijk enorm groot is. De vzw ‘mobile school’ slaagt erin straatkinderen te alfabetiseren en heeft ook grote aandacht voor gezondheidseducatie. Daardoor kunnen ze uit hun vicieuze cirkel geraken. Informatie over dit alles is te vinden op de website www.mobileschool.org

Missie-veldloop

Missie-veldloop Missie-veldloop Missie-veldloop Missie-veldloop Missie-veldloop 

Zoals vorig jaar gind de schoolcross door op de terreinen van Blaarmeersen.

Gedurende één uur probeerde elke klas zo veel mogelijk ronden af te leggen rond de vijver van het domein Blaarmeersen. Iedereen mocht op zijn eigen tempo lopen, desnoods stappen. De eerste tien lopers van elk jaar verdienden na de eerste ronde een bonusronde.

Het aantal afgelegde rondjes per klas wordt gedeeld door 1/3 + 1 van het aantal leerlingen van die klas. Zo bekom je een vergelijkbaar gemiddelde per klas. Binnen elk jaar kan zo een veldloopkampioen worden aangeduid.

Bekijk alle foto’s:

Dit bericht delen:Ga terug