Beste ouders

Aangezien de aanmeldingsperiode via het CAR op woensdag 21 april verstrijkt, wensen we er voorzichtigheidshalve aan te herinneren dat broers en zussen van leerlingen op onze humaniora als tevens kinderen van het personeel zich ook effectief dienen aan te melden en dat de prioriteitsregel dus enkel geldt bij een effectieve aanmelding. Aanmelden kan via deze link.

We melden ook nog graag dat de Vlaamse overheid onze aanvraag voor het oprichten van de richting Moderne Talen alsook de richting Humane Wetenschappen gunstig heeft onthaald. Dit betekent dat we beide richtingen vanaf komend schooljaar 2021-2022 zullen inrichten en dit te beginnen met het derde jaar (eerste jaar van de tweede graad). We beschouwen het oprichten van deze richtingen als het sluitstuk van ons aanbod van de tweede graad en zijn bijzonder verheugd met deze zinvolle uitbreiding van ons studie-aanbod.

Voor alle ouders – maar uiteraard in de eerste plaats voor de ouders met kinderen in de eerste graad – organiseren we een webinar op woensdag 21 april om 20h00. Eenieder die dat wenst kan via deze link de webinar volgen.

De leerlingen van het tweede jaar worden door de heer Costeur en mezelf klassikaal geïnformeerd op donderdag 22 april.

Met vriendelijke groet

Guy Dalcq
algemeen directeur

Dit bericht delen:Ga terug