Beste ouders en leerlingen

Op vrijdagavond 30 oktober besliste de overheid om de herfstvakantie nog verder te verlengen tot en met zondag 15 november. De school zal derhalve tot dan gesloten blijven.

Vanaf maandag 16 november gelden de volgende afspraken :

Voor de 1e graad blijft het 100% contactonderwijs van kracht. Deze leerlingen komen dus dagelijks naar school.

Voor de 2e en 3e graad geldt 50% afstandsonderwijs en 50% contactonderwijs.

Voor onze school blijven vanaf 16 november en dit tot en met 27 november dezelfde afspraken van kracht zoals we die meedeelden in onze mail van vrijdag 30 oktober. We herhalen hier de essentiële afspraken :

‘De onderwijstijd tussen de herfstvakantie en de start van de examens bedraagt slechts een goede twee weken. We willen er voor zorgen dat alle leerlingen uit dezelfde klas dezelfde leerkansen krijgen. Daarom zullen we vanaf 16 november werken met volledige klassen en niet met halve klassen zoals eerder gepland. In de week van 16 tot 20 november komen de leerlingen van het 3een 5e jaar op maandag, woensdag en vrijdag naar school en de leerlingen van het 4e en 6e jaar op dinsdag en donderdag. In de week van 23 tot 27 november komen de leerlingen van het 4e en 6e jaar op maandag, woensdag en vrijdag naar school en de leerlingen van het 3e en 5e jaar op dinsdag en donderdag. Op die manier krijgen leerlingen veel sneller feedback op hun inspanningen tijdens het afstandsonderwijs en behouden we de regelmaat in het naar school komen. De leerlingen zullen dus nooit meer dan één dag thuis de lessen volgen of hun taken maken. We herhalen dat de leerlingen van de eerste graad wel altijd voltijds naar school komen.’

De directie blijft tijdens de verlengde herfstvakantie de situatie op de voet volgen en zal zich tussentijds ook beraden over de eventuele impact van deze overheidsbeslissing.

We vragen dat de leerlingen van deze verlengde herfstvakantie ook gebruik zouden maken om naar best vermogen de reeds aangebrachte leerstof te herhalen en eigen te maken en om geplande taken te maken of boeken te lezen. Verder vragen we om voldoende te bewegen, de buitenlucht op te zoeken en gezond te eten en te leven aangezien dit de weerstand versterkt. Uiteraard heeft dit alles maar zin als we met z’n allen de maatregelen van de overheid strikt opvolgen en afzien van elke samenscholing.

Met vriendelijke groet en onze wensen voor een mooie vakantie

De directie

P.S. Gezien de omstandigheden zal een directielid op donderdag 5 en donderdag 12 november op school zijn en schriftelijk of telefonisch (0499/059352) bereikbaar zijn voor eventuele vragen op opmerkingen.

Dit bericht delen:Ga terug