Beste leerlingen
Geachte ouders

Deze week raakte het nieuws bekend dat de minister van onderwijs (ondanks andere besparingen) €375 miljoen euro wenst te investeren in een grote digisprong voor àlle scholen, leerlingen en leerkrachten. Dit nieuws kwam ook voor ons totaal onverwacht. In de bijlagen kan u ook de tekst terugvinden die het ministerie van onderwijs hierover beschikbaar stelde.

In die nota lezen we de ambitie om alle scholieren van het vijfde en zesde jaar basisonderwijs en het volledige secundair onderwijs gefaseerd over het schooljaar 21-22 en 22-23 een individueel ICT-toestel ter beschikking te stellen.

Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de concrete uitwerking van dat plan. We hebben dus geen idee hoeveel middelen effectief onze school zullen bereiken en wat de voorwaarden zullen zijn om deze aan te wenden. Hoewel we als school dankbaar zijn voor alle extra investeringen doorkruist dit plan deels ons eigen laptopproject waar al heel wat ouders op intekenden.

Met dit bericht willen we bevestigen dat we het laptopproject verderzetten. Als blijkt dat we effectief meer middelen krijgen die we kunnen gebruiken om leerlingen een korting te geven op hun laptop (of hem volledig te betalen) dan zullen we dit in de mate van het mogelijke ook doen voor de ouders van leerlingen die reeds in het project zijn gestapt. Zodra we meer duidelijkheid krijgen zullen we hierover in alle openheid communiceren.

Met vriendelijke groeten
De directie

Bijlage: Visie nota “Digisprong” – minister van onderwijs

Dit bericht delen:Ga terug