Beste leerlingen
Geachte ouders

Dinsdagochtend kregen we het definitieve signaal van de overheid dat het Vlaamse onderwijs omschakelt naar code oranje, ten laatste vanaf de herfstvakantie. Omdat we als school onze verantwoordelijkheid willen opnemen en de veiligheid van iedereen maximaal willen garanderen, schakelen we op school over naar code oranje vanaf maandag 26 oktober. In dit bericht informeren we jullie over alle aanpassingen en veranderingen die volgende week ingaan.

Volgende week implementeren we deze nieuwe maatregelen op school. Na deze week zullen we alle maatregelen evalueren en waar nodig aanpassingen maken.

ALGEMEEN

 • Alle leerlingen komen voltijds naar school. De aanwezigheid van derden wordt sterk ingeperkt. Oudercontacten, inschrijvingen, infoavonden … worden tijdelijk opgeschort of zullen digitaal plaatsvinden.
 • Er geldt een mondmaskerplicht op de volledige school (ook op de speelplaats). We roepen ook alle leerlingen op om een mondmasker te dragen in de Savaanstraat en in de onmiddellijke schoolomgeving.
 • Er wordt in code oranje maximaal gewerkt in klasbubbels. Elke klas is dus een aparte contactbubbel en contacten tussen verschillende bubbels moeten maximaal vermeden worden.

LESSEN

 • Alle lessen gaan gewoon door, maar vinden vanaf maandag plaats in een vast klaslokaal. Het aantal verplaatsingen van leerlingen wordt tot een minimum beperkt. Er worden dus zo goed als geen vaklokalen gebruikt voor de volledige duur van code oranje. De vuistregel hierbij is dat leerkrachten van klaslokaal veranderen en niet de leerlingen. Voor lessen waarbij deelgroepen van de klas gesplitst worden en voor de lessen L.O. mogen leerlingen zich wel verplaatsen. Lessen met verschillende deelgroepen samen zullen plaatsvinden in een ‘uitwijklokaal’. In de bijlage bij dit bericht vinden jullie een overzicht van de uurroosters met de aangepaste lokalen.
 • Leerlingen krijgen een vaste plaats in het klaslokaal. Deze plaats mag niet wijzigen voor de hele duur van code oranje! Ook voor lessen met samengestelde groepen uit verschillende klassen zullen vaste plaatsen toegewezen worden.
 • Blijf je handen regelmatig ontsmetten. Bij het gebruik van uitwijklokalen moeten ook de banken en stoelen na gebruik ontsmet worden!
 • Deel geen materialen met elkaar (rekentoestel, pennen, practicummateriaal …). Ontsmet Chromebooks na gebruik.
 • Vanaf dinsdag 27 oktober 2020 vindt de studie tijdelijk plaats in de muzenzaal i.p.v. in de STEX. Er mag maximaal 1 leerling per bank zitten en er mogen maximaal 5 klassen in de muzenzaal zitten, op voorwaarde dat leerlingen op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten. Bij een groter aantal klassen in de studie wordt een extra studie voorzien in de STEX. Leerlingen wachten buiten op de speelplaats tot de leerkracht met toezicht hen komt ophalen om naar de muzenzaal te gaan. Zo vermijden we grote drukte in de trappenhal. Maandag 26 oktober wordt de STEX omwille van praktische redenen nog gebruikt als studielokaal.
 • De lessen L.O. vinden maximaal in open lucht plaats. Bij het binnen sporten is het dragen van een mondmasker verplicht als er onvoldoende afstand kan gehouden worden. Ook bij het omkleden is het dragen van een mondmasker verplicht en ontsmet elke leerling de plek waar hij of zij zich omgekleed heeft.

SPEELPLAATS

 • De normale dagindeling van de school wordt voorlopig behouden. Hou rekening met de mondmaskerplicht op school!
 • We roepen alle leerlingen op om op de speelplaats maximaal in hun klasbubbel te staan en contacten met leerlingen uit andere klassen of jaren te vermijden!

MIDDAGPAUZE

 • Maaltijden worden per klasgroep genuttigd. Dit betekent dat elke klas een vaste tafel heeft in de refter. Alle leerlingen van het 1ee.m. het 4e jaar eten in de refter, ook de leerlingen die boterhammen eten. Leerlingen van de derde graad die ’s middags warm eten, zitten ook in de refter. De leerlingen van de derde graad die boterhammen eten, gebruiken de STEX. Alle leerlingen hebben een vaste zitplaats in de refter en zitten dus steeds op dezelfde stoel aan dezelfde tafel per klas. Verdere instructies worden maandag meegedeeld in de klas.Leerlingen van de derde graad die normaal ’s middags buiten eten, blijven in code oranje op school.
 • In de refter werken we in drie shiften: een eerste shift om 12u05, een tweede om 12u30 en een derde om 12u55. Leerlingen van de eerste en tweede graad verzamelen per klas in rijen op de speelplaats om alles vlot te laten verlopen. Er wordt dus niet langer aangeschoven in het tuintje. Voor leerlingen van de derde graad die warm eten verandert er niets. Zij schuiven per jaar aan in het tuintje.
SHIFT 1(12u05 – 12u30)SHIFT 2(12u30 – 12u55)SHIFT 3(12u55 – 13u20)
1A12LAGR3LA5a
1A22LAb3WEa
1A32LAc3WESTa
1A42STWEa4EC4/EC5
1A52MOWa4GR/GRLA5/LA4
1A62MOWb/STWEb4LA5a
1A73EC44LA5b
2LAa3EC5/LA5b4WEa
warme eters 5-63GR/GRLA4/GRLA5/LA44WEb/WESTb
internen 5-63WEb/WESTb4WESTa
 • Een aantal middagactiviteiten kunnen in code oranje jammer genoeg niet langer doorgaan. Zowel de middagsport als de repetities van het koor en het orkest worden tijdelijk opgeschort. Biblion zal voorlopig open blijven.
 • Monitoraten zullen in beperkte mate doorgaan: er mag slechts één leerling per bank zitten in het lokaal. Leerlingen ontsmetten hun bank na gebruik. Ook het peter-meter project en de leerlingenbegeleiding blijven voorlopig behouden.

We wensen jullie allen een rustgevend en deugddoend weekend toe!

Met vriendelijke groeten

De directie

Dit bericht delen:Ga terug