IMG_0381De leerlingenraad is dé manier om gemotiveerde, jonge mensen op een verantwoordelijke manier inspraak te geven in het beleid van de school. Is dit immers niet de gedachte die achter de humaniora verscholen zit? Het idee van het meer mens worden? Een groep leerlingen engageert zich, stelt zich vrijwillig ten dienste van de anderen en leert onderweg ook omgaan met verantwoordelijkheid.
Wij kunnen daadwerkelijk een verschil maken. Wie beleeft er nu geen plezier aan de sinterklaasshow of zelfs een simpele voetbalwedstrijd die door de leerlingenraad wordt georganiseerd? Sommige leerlingen, onszelf incluis, hebben een idee of een voorstel dat het verdient om gehoord te worden, dat het leven op school voor henzelf en voor anderen misschien nog net wat aangenamer maakt. Soms moet er een probleem worden gesignaleerd waarvan de directie niet op de hoogte is en moet er – wat nog veel belangrijker is –  worden meegezocht naar een oplossing.
Zoals vele kleinere waterlopen zich in één rivier verenigen die vervolgens hun water naar de zee draagt, zo is ook de leerlingenraad het kanaal dat anderen draagt en hen helpt hun doel te bereiken.
 

U kan onze leerlingenraad  contacteren op volgend e-mailadres: leerlingenraad@sint-barbara.be

 

Dit bericht delen:Ga terug