Misschien zag je het al eens voorbijkomen op Instagram en Facebook? De afgelopen weken hielden een paar enthousiaste leerlingen en leerkrachten Co. boven de doopvont! Co. van “College”, maar ook vóór Cohesie, Coach, Community, Conflixen en Compagnon! Om jullie compagnie te houden tijdens de examens, en dan vooral tijdens de pauzes, hebben we al een klein eerste cadeautje voor jullie. We maakten deze afspeellijst, om jullie wat motivatie te geven tijdens de examenperiode. Zoals onze lijst heet: Co. for it, jullie kunnen het, allemaal! Met de liedjes in de afspeellijst kan je tijdens de blokpauzes wat stoom afblazen, even wegdromen, vijf minuten alle stress uit je lijf dansen! Van Abba tot Zonderling: er is voor elk wat wils. Graag gedaan!

F3ekP34APBK33qL2toUbPLpfL1638889806.PNG

Co. is een groep jongeren van het eerste tot het zesde jaar, die vanaf schooljaar 2022-2023 voor alle leerlingen zullen klaarstaan als

peer supporters, ook gekend als conflixers. Wat houdt dat precies in? Peer support (waarbij het Engelse “peer” in het Nederlands “gelijke” betekent) is een methode van, voor en door jongeren; waar ze er zijn voor elkaar, zorgen voor elkaar, elkaar (onder)steunen en naar elkaar luisteren. Net zoals de ouderejaars in het meter-peterproject jongere leerlingen helpen met hun schoolvakken, worden de “Co.’tjes” opgeleid tot vertrouwensleerling en peer mediator, om medeleerlingen te helpen als ze met iets zouden zitten – wat dan ook. Hun doel is om het voor iedereen op school aangenamer te maken, meer cohesie en een warmere omgeving te creëren.

Wil je eens komen meeluisteren en helpen met de volgende acties? De volgende samenkomst is – als het mag van Lady Corona – op maandag 10 januari om 12.05u in lokaal 144. Welkom!

De toekomstige Co.-tjes zijn Ilia, Cara, Dorothée, Wolf, Bérenger, Miloh, Iskander, Jonathan, Senna, Amaia, Pia, Stiene, Aline, Amaryllis, Mathias, Sam, Anna en de coaches mevrouw Clinckspoor en mevrouw Van Liefde. Neem gerust met hen contact op via Smartschool als je meer vragen hebt!

 

Dit bericht delen:Ga terug