Onze humaniora heeft in de voorbije jaren heel wat projecten mee helpen opzetten met buitenlandse jezuïetencolleges. Daardoor kunnen veel leerlingen een interessante internationale ervaring opdoen. In alle projecten gaat het om leerlingen die vrijwillig deelnemen, d.w.z. dat ze erg gemotiveerd zijn en bereid om tijd te besteden aan de voorbereiding, en erbij nemen dat ze de gemiste leerstof (en eventuele toetsen) achteraf moeten inhalen.

Begin maart 2010 namen 5 leerlingen uit ons vijfde jaar, begeleid door de heer Vinck, deel aan het JEEP project in Bad Godesberg (bij Bonn): het Jesuit European Educational Project is een simulatie van het Europees Parlement. Samen met 7 andere nationaliteiten debatteerden onze leerlingen over belangrijke internationale kwesties en probeerden ze een consensus te bereiken. Een vingeroefening in democratische besluitvorming! Enkele weken later waren er haast gelijktijdig twee andere projecten: het bilateraal uitwisselingsproject met het Sant Ignasi-Sarrià college (Barcelona); aan het tweede luik in de Catalaanse hoofdstad namen 16 leerlingen (uit het vijfde en zesde jaar) deel, begeleid door mevrouw Boussemaere en mevrouw Danneels. Culturele kennismaking met de stad staat in dit project centraal. 

Het EYE project (European Youth Exchange) bood de kans aan 15 leerlingen uit het vijfde en zesde jaar om op een creatieve manier de gemeenschappelijke lectuur van een literaire tekst te behandelen, samen met leeftijdsgenoten uit 3 buitenlandse jezuïetencolleges. De EYE sessie vond deze keer plaats in Turijn. De heren Dalcq en Steenbrugge hebben dit project begeleid.

Nieuw dit jaar was een bilateraal uitwisselingsproject met het jezuïetencollege in Milaan. Doelgroep: vierdejaars (slechts 10 leerlingen van elke school). In oktober was er het ‘heenluik’ in Gent, begin mei vertoefden onze leerlingen in Milaan, begeleid door de heer Vinck. De culturele kennismaking en uitwisseling vormden de inhoudelijke kern van het project.

Tot slot, en voortbouwend op het enkele jaren oude bilaterale sportuitwisselingsproject voor tweedejaars met het Sant Ignasi Sarrià college in Barcelona, was er in mei het nieuwe sportproject: het Leone XIII college te Milaan zou gastheer zijn voor 12 tweedejaars van Sint-Barbara, en evenveel leerlingen van Sant Ignasi Sarrià. Helaas dreef de IJslandse aswolk op het voor ons verkeerde tijdstip over Zuid-Europa, met als gevolg: annulatie van onze vlucht, waardoor onze groep niet tot in Milaan is geraakt. Jammer voor de supergemotiveerde leerlingen! Ze krijgen echter zeker nog kansen voor een internationaal project in de toekomst.

 

Dit bericht delen:Ga terug