Aan de zesdejaars en hun ouders
Geachte heer/mevrouw,
Beste leerling,

Onze school doet mee aan het project ‘Rijbewijs op School’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Concreet houdt dit in dat 8 theoretische rijlessen en het theorie-examen gratis aangeboden worden aan onze zesdejaars.  De lessen zullen in maart en april worden gegeven in blokken van 2 uur, telkens van 16u20 tot 18u00. De rijslessen gaan door op:
dinsdag 24 maart 2015
donderdag 26 maart 2015
dinsdag 31 maart 2015
donderdag 2 april 2015

Het examen gaat door op donderdag 23 april 2015. Voor de praktische organisatie hadden we graag geweten wie interesse heeft voor deze cursus. Wie zich inschrijft, verbindt er zich toe de 8 lessen ook effectief te volgen.  Dit is een voorwaarde om te mogen deelnemen aan het theoretisch rijexamen.  Enkel afwezigheid wegens ziekte (met een doktersbriefje) worden aanvaard door het examencentrum.

Wie wenst deel te nemen, kan onderstaande strook invullen en terugbezorgen bij de portier van het college, en dit ten laatste op maandag  17 november.  Van harte dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Christophe Brabant
algemeen directeur Sint-Barbaracollege


Antwoordstrook ten laatste op maandag  17 november terugbezorgen aan de portier van het college:

……………………………………………………………………uit klas 6…………… wenst in te gaan op het gratis aanbod van 8 theoretische rijlessen en het theorie-examen op school. De lessen zullen plaatsvinden in maart en april op dinsdagen en donderdagen na de schooluren (van 16u20 tot 18u00).
Handtekening leerling                            Handtekening ouder

Dit bericht delen:Ga terug