Beste ouders

Eind vorige week werden op onze school twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In dit bericht geven we u als ouder wat meer informatie over de getroffen maatregelen en gevolgde procedures i.v.m. deze besmettingen.

Een leerling die positief test voor het coronavirus moet onmiddellijk in quarantaine. Ook de directe gezinsleden en alle personen met wie deze leerling in nauw contact stond, moeten verplicht in quarantaine. Een leerling die positief test, mag al na 7 dagen opnieuw naar school komen, omdat het virus vanaf dan niet meer doorgegeven wordt.

Leerlingen die in nauw contact kwamen met een persoon die besmet is met het coronavirus (bevestigd met een positieve test) worden als hoog risicocontact beschouwd. Onder ‘nauw contact’ wordt verstaan dat er meer dan 15 minuten contact was op minder dan 1,5m afstand. De leerlingen die in deze situatie zitten, gaan in quarantaine en worden zo snel mogelijk getest. Ten vroegste 9 dagen na het laatste contact met de besmette persoon kan er een tweede test afgenomen worden. Als het resultaat van deze tweede test ook negatief is kan de leerling vervroegd naar school terugkeren.

Leerlingen die een laag risicocontact hadden met een persoon die besmet is met het coronavirus moeten niet in quarantaine. Deze leerlingen moeten gedurende twee weken wel waakzaam blijven voor symptomen en hun contacten buiten het gezin en de school beperken.

Hoog risicocontacten zijn uitsluitend directe contacten met een besmette persoon. Dit wil zeggen dat leerlingen die in nauw contact kwamen met een persoon die als hoog risicocontact beschouwd wordt, niet in quarantaine moeten gaan of zich niet moeten laten testen.

In het geval dat een leerling op school besmet is, wordt in nauwe samenwerking met het CLB de contactopsporing opgestart om de nauwe contacten van de besmette persoon te identificeren. Leerlingen die onmiddellijk naast een besmette leerling zitten en ook vrienden met wie de besmette leerling nauw contact heeft (op de speelplaats, tijdens de les, buiten de school …) zijn typische voorbeelden van hoog risicocontacten. Alle andere klasgenoten worden beschouwd als laag risicocontacten en kunnen gewoon naar school blijven komen.

Bij een bevestigde besmetting van een leerling worden alle leerlingen die in quarantaine moeten of getest moeten worden individueel gecontacteerd door de school en/of het CLB. Alle andere leerlingen moeten dus geen stappen ondernemen en worden gewoon op school verwacht.

Individuele leerlingen die in quarantaine zitten en thuis beschikken over een eigen toestel en een degelijke internetverbinding kunnen de lessen digitaal volgen. We voorzien op school hiervoor een Chromebook in de klas en sturen alle instructies via Smartschool wanneer dit systeem voor de leerling opgestart is.

Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school.

Met vriendelijke groeten
De directie

Dit bericht delen:Ga terug