Met veel verdriet melden wij het plotse overlijden van Annie Backaert. Annie gaf op onze school vele jaren lang Frans, geschiedenis en godsdienst, tot ze in 2015 met pensioen ging. Haar onverwachte overlijden komt bij vele collega’s en oud-leerlingen als een schok. Het is een bericht dat tijd nodig heeft om door te dringen en dat ons hart met gedoseerde naschokken treft.
Die naschokken zullen voor onze school nog heel lang voelbaar zijn, omdat we zo vertrouwd zijn met Annie als jarenlange collega, klastitularis, bezieler van ons schoolpastoraal en voor vele oud-leerlingen de belichaming van onvervalste en belangeloze toewijding. “We leren niet voor de school maar voor het leven”, het adagium uit lokaal 253, voor velen nog steeds Annies klaslokaal, krijgt op school een bijzondere plek.
De familie online condoleren kan via de website van Uitvaartverzorging Cispa.
Dit bericht delen:Ga terug