Aan de ouders van de leerlingen van het Sint-Barbaracollege

Geachte Heer

Geachte Mevrouw

Het jaarlijkse retoricabal van het Sint-Barbaracollege heeft een heel mooie reputatie opgebouwd

in het voorbije decennium. Elk jaar nemen een aantal gemotiveerde retoricaleerlingen de

organisatie op zich van een schitterend feest voor vierde-, vijfde- en zesdejaars. Ze kunnen

daarbij rekenen op de steun van de Oudervereniging en het college. Het evenement zal dit

schooljaar op 27 februari 2015 plaatsvinden. Momenteel werken we hard om er weer een

onvergetelijk feest van te maken voor meer dan 1500 jonge mensen.

Voor de laatstejaars is dit bal niet alleen een mooie afsluiter van zes jaar op het college, het biedt

hen eveneens opnieuw de kans om met een groot deel van de winst drie goede doelen te steunen.

Dit jaar heeft het balcomité gekozen voor het Fonds Emilie Leus, H.E.L.P. en Mathis & Friends.

Het resterende bedrag wordt geschonken aan de culturele projecten van de school.

Voor de sponsoring van het retoricabal willen we ons ook richten tot de ouders en hun familie.

Net als in de voorgaande jaren hopen we op uw milde steun te mogen rekenen. Zelfs met een

bijdrage van 50 euro kan u ons al sterk vooruit helpen. Graag willen we u ook mededelen dat u

vanaf een bijdrage van 150 euro vriendelijk wordt uitgenodigd op de feestelijke receptie.

Indien u geïnteresseerd bent of vragen hebt, gelieve ons te contacteren op bovenstaand mailadres

of telefoonnummer. Op die manier kunnen wij u meer uitgebreide informatie geven over dit

evenement.
U kunt ook rechtstreeks sponsoren op het volgende rekeningnummer:

BE45 733-0229561-89
op naam van SINTBARBARABAL FV

met de vermelding: SPONSORING BAL 2015 + Naam
 

We danken u bij voorbaat voor de aandacht die u aan onze vraag wil bested

 

Contactgegevens sponsorverantwoordelijke:

Jérôme Tuypens +32479533949 jerome@oostmolen.be

 

Dit bericht delen:Ga terug