Voor alle mensen die verdriet en pijn
meedragen in hun hart
om iemand die is heengegaan

Geachte heer/mevrouw,
Beste leerling,

Op zaterdag 15 november eerstkomend om 18u00 is er een gebedsdienst in de Sint-Barbarakerk waarin we onze overleden personeelsleden, leerlingen, oud-leerlingen en familieleden gedenken.

De collegegemeenschap wil hiermee in gebed steun en verbondenheid uitdrukken met iedereen die in het gezin of in de familie iemand dierbaar heeft verloren. In het bijzonder  denken we aan de mensen die ons in het voorbije jaar ontvallen zijn.

U bent van harte welkom in deze gebedsdienst.

Mogen wij u om praktische redenen vragen ons per mail, telefonisch of per fax te bevestigen als u aanwezig kunt zijn? Een mailbericht kan u sturen naar:
personeelsadministratie@sint-barbara.be

Met vriendelijke groet,

De directie basisschool & humaniora
 

Dit bericht delen:Ga terug