Beste ouders, beste leerlingen

De start van het nieuwe schooljaar nadert stilaan. Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te zien! Door de onderhoudsmodus op Smartschool waren we de afgelopen dagen niet bereikbaar via dat kanaal. Via dit bericht (ook verstuurd via mail naar alle ouders) informeren we jullie over de planning van de eerste schooldag. Mochten er nog dringende vragen zijn, zijn wij telefonisch te bereiken op 09/235.72.50.

De leerlingen worden verwacht op volgende tijdstippen:

  • eerste jaar: 8.30u (einde voorzien om 12.45u)
  • tweede jaar: 9u
  • derde jaar: 9.30u
  • vierde jaar: 10u
  • vijfde jaar: 10.30u
  • zesde jaar: 11u

We starten het schooljaar met deze maatregelen:

– Alle leerlingen komen dit schooljaar voltijds naar school. Er is dus geen afstandsonderwijs meer.

– Leerlingen die zich ziek voelen, blijven thuis. Verwittig de school dat je ziek bent en laat je testen indien je symptomen van een coronabesmetting vertoont.

– Volg de maatregelen gekoppeld aan een eventuele reis strikt op! Alle informatie hierover is terug te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/. Gelieve deze maatregelen strikt op te volgen, zodat alle leerlingen op 1 september veilig naar school kunnen komen.

– De mondmaskerplicht is versoepeld: wanneer leerlingen tijdens de lessen aan hun bank zitten, hoeven ze geen mondmasker te dragen. Ook op de speelplaats is een mondmasker niet langer verplicht. Wanneer leerlingen zich verplaatsen (vb. in de gangen of in het klaslokaal) is een mondmasker wel verplicht!

– Vermijd ook zo veel mogelijk fysiek contact (zoals handen geven, omhelzingen …).

– Leerlingen krijgen een vaste plaats in de klas. De vaklokalen worden gebruikt zoals in een normaal schooljaar. De lunchpauzes verlopen opnieuw normaal.

– Extra ventilatie en een goede handhygiëne blijft ook dit schooljaar noodzakelijk. We voorzien op school nog steeds handgel aan de schoolpoort en in de klaslokalen.

– Oudercontacten kunnen dit schooljaar opnieuw fysiek op school doorgaan. Meer informatie hierover volgt later op het schooljaar.

– Uitstappen en schoolreizen zijn op dit moment opnieuw toegelaten, conform de regels die gelden in de samenleving.

– Bij de afwezigheid van een leerkracht zal de studie opnieuw plaatsvinden in de STEX en niet langer in de Muzenzaal.

– Leerlingen en personeelsleden die een mondmasker wensen te dragen tijdens de lessen of op de speelplaats kunnen dat vanzelfsprekend doen.

We wensen iedereen een vlotte schoolstart toe!

Vriendelijke groet

De directie, de leerkrachten en het personeel van het Sint-Barbaracollege

Dit bericht delen:Ga terug