Beste leerlingen en ouders

Het is vandaag exact één jaar geleden dat we te horen kregen dat onze schoolpoort dicht moest en dat we zouden overschakelen op afstandsonderwijs. We konden toen nog niet vermoeden dat het om meer dan een tijdelijke maatregel ging en slechts gaandeweg drong de nieuwe situatie helemaal tot iedereen door. Op deze symbolische dag wenst de directie aan elkeen die in de eigen familie of in het beroepsleven getroffen werd door de gevolgen van de pandemie ons diep medeleven te betuigen.

Toch menen we net nu een aantal tekenen te ontwaren die ons een meer vertrouwvolle toekomst doen verhopen. Zo zullen – bij gelijkblijvende overheidsbeslissingen – de leerlingen van de tweede graad vanaf 29 maart en de leerlingen van de derde graad onmiddellijk na de paasvakantie – vanaf 19 april – weer  voltijds naar school kunnen gaan.

Een tweede hoopvol teken is dat –op klasniveau en onder strikte voorwaarden – vanaf 15 maart a.s. ééndaagse uitstappen weer mogelijk zijn. Het spreekt voor zich dat we gezien deze nieuwe mogelijkheden aan al onze leerlingen zullen proberen één of twee klassikale excursies aan te bieden. Ze hebben dit meer dan verdiend. Over de concrete vorm zijn we momenteel met de klastitularissen aan het beraadslagen en we hopen jullie zo snel als mogelijk over concrete initiatieven te kunnen berichten. Meerdaagse uitstappen of reizen zullen evenwel ook dit schooljaar nog niet mogelijk zijn.

Inmiddels heeft onze school de reflectie over de onderwijshervorming van de tweede graad afgerond. We nodigen jullie uit om in de bijlage de kersverse lessentabellen voor de tweede graad te raadplegen, maar vooral ook de specifieke visietekst te lezen die eraan ten grondslag ligt en waarin we de identiteit van ons jezuïetenonderwijs hebben willen bekrachtigen. Deze nieuwe lessentabellen treden voor het derde jaar in voege vanaf het schooljaar 2021-2022 en voor het vierde jaar vanaf schooljaar 2022-2023. De reflectie over de onderwijshervorming van de derde graad hopen we volgend jaar op te starten.

Op donderdag 22 april zullen we in alle klassen van het tweede jaar langsgaan om er uitgebreid informatie te verschaffen over het vernieuwde studieaanbod van onze school en de leerlingen uitnodigen om met grotere kennis van zaken over hun verdere studiekeuze na te denken. Op woensdag 21 april te 20h00 organiseren we over hetzelfde onderwerp een webinar voor alle geïnteresseerde ouders (tenzij we jullie dan reeds op een fysieke samenkomst zouden mogen uitnodigen).

Nu de lente in zicht komt en het zonlicht stilaan breder wordt, wensen we in de eerste plaats onze leerlingen nogmaals te feliciteren voor hun volgehouden voorbeeldig gedrag tijdens deze lange tijd van noodgedwongen afstand. We danken ook de leerkrachten voor hun grote inspanningen om van het afstandsonderwijs het beste te maken en met name ook de leerkrachten die recentelijk voor de puike organisatie van onze virtuele openschooldag gezorgd hebben. We wijzen er nog graag op dat haast alle events van deze dag op onze website opnieuw bekeken kunnen worden.

Tot slot wensen we jullie allen en onszelf moed en hoop toe voor een betere en zorgelozere toekomst en – met respect voor de noodgedwongen maar deels ook leerrijke Coronaleerschool – een spoedige terugkeer van het vertrouwde nabijheidsonderwijs.

Met vriendelijke groet

Guy Dalcq

Onderwijshervorming Lessentabellen 2de graad

Visie op de onderwijshervorming van de tweede graad

Dit bericht delen:Ga terug