Beste leerlingen
Beste ouders

De trein der coronamaatregelen dendert aan sneltempo voort. De strengere maatregelen zijn nog maar goed en wel geïmplementeerd en de situatie is al opnieuw gewijzigd.

Gisterenavond ontvingen we de officiële communicatie dat alle lessen, zowel op school als in afstandsonderwijs, opgeschort worden. Concreet betekent dit dat alle leerlingen van de tweede en derde graad een extra week vakantie hebben. Er worden gedurende die week dus geen opdrachten, digitale lessen of toetsen gegeven. Op maandag- en dinsdagvoormiddag leggen de leerlingen van de eerste graad hun laatste examens nog af op school. Vanaf dinsdagnamiddag start ook voor hen de vervroegde paasvakantie en worden ze niet langer op school verwacht. Deze extra vakantiedagen zijn in de huidige bizarre en drukke tijden ongetwijfeld zeer welkom; het is al onze leerlingen dan ook van harte gegund!

Volgende week gaan enkel de examens van de eerste graad nog door op school. Op maandagnamiddag 29 maart is er nog steeds een examenstudie per klasbubbel voorzien. Gelet op de huidige situatie verzoeken we alle leerlingen om in de mate van het mogelijke thuis te studeren en enkel in hoogste nood van deze namiddagstudie gebruik te maken. Alleen zo kunnen we het aantal verplaatsingen en contacten op school tot het absolute minimum beperken.

Omwille van het feit dat er op dit moment veel meer leerlingen afwezig zijn dan normaal (ziekte, langdurende preventieve quarantaines, mogelijke quarantaine van een volledige klas bij een positief geval …) wordt het veilig organiseren van inhaalexamens in de eerste graad praktisch bijzonder moeilijk. Deze zouden immers in elk klaslokaal apart moeten plaats vinden. Om die reden hebben we als directie beslist om de inhaalexamens niet te organiseren onmiddellijk na de examens. Op de klassenraden van donderdag 1 april wordt voor elke leerling individueel besproken welke inhaalexamens noodzakelijk zijn. Op basis van deze adviezen worden de inhaalexamens dan ingepland na de paasvakantie.

Het voorziene rapport van volgende week vrijdag zal digitaal ter beschikking gesteld worden voor alle leerlingen en ouders om 9.00 u. Daarna is er voor de eerste graad een digitaal oudercontact voorzien. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Voor leerlingen die in een andere situatie terechtkomen (2e en 3e graad) voorzien we volgende week in noodopvang op de school, telkens van 8.30 u. tot 16.00 u. We vragen u echter om – in het kader van ieders veiligheid en het beperken van alle risico’s – uitsluitend in hoogdringende gevallen van deze noodopvang gebruik te maken. In het geval u gebruik wenst te maken van deze noodopvang, kan u dit laten weten via dit inschrijvingsformulier (ten laatste tegen morgen, vrijdag 26 maart, om 17.00 u.).

Wat de lessen na de paasvakantie betreft, hebben we tot op heden nog geen officiële communicatie gekregen, met uitzondering van het uitgangspunt dat er – als de situatie het toelaat – voltijds onderwijs georganiseerd wordt voor alle leerlingen. We gaan er als directie op dit moment van uit dat de veiligheidsmaatregelen van code oranje zoals we die tot vorige week gekend hebben, zullen blijven gelden, met dien verstande dat alle leerlingen voltijds naar school komen. Uiteraard is dit onder sterk voorbehoud. Mocht de situatie na de paasvakantie het niet toelaten om alle leerlingen voltijds naar school te laten komen, dan beschouwen we de week na de paasvakantie als een ‘oneven’ week, waarin de leerlingen van het 3e en 5e jaar op maandag 19 april naar school komen. We tillen met andere woorden de situatie van volgende week over de paasvakantie heen.

We hopen alvast dat de genomen maatregelen het gewenste effect hebben en de situatie snel terug de goede kant uit gaat. Ieder van ons kan hier zijn steentje toe bijdragen door alle maatregelen goed op te volgen, ook tijdens de – hopelijk zonnige – vakantiedagen.

We wensen alle leerlingen nu reeds een deugddoende paasvakantie toe en aan zij die nog examens afleggen: goede moed en veel succes!

Met vriendelijke groeten
De directie

Dit bericht delen:Ga terug