zaterdag 5 september 2020

Beste ouders

In time of test, family is best.

(‘In tijden van beproeving toont de familie haar echte waarde.’)

Met dit gezegde refereer ik uiteraard aan de moeilijke tijden van vorig schooljaar en de grote inspanningen die de ouders zich maandenlang getroost hebben om dochter- of zoonlief bij te staan bij de onverwacht lange periode van afstandsonderwijs. Bij het begin van het nieuwe schooljaar wensen we jullie dan ook nogmaals te danken voor die onontbeerlijke hulp toen!

Voor het komend schooljaar heeft adjunct-directeur Vandenhaute u al minutieus op de hoogte gebracht van alle modaliteiten waaraan het coronavirus ons onderwerpt en hij zal dit ongetwijfeld ook in de toekomst doen telkens als dit nodig blijkt. Mijn welgemeende dank hiervoor.

Toch mogen we ons door deze pandemie – die vroeg of laat een einde zal kennen – niet laten verlammen en is het dus goed om ons zonder angst te focussen op de blijvende waarden en opgaven van een schoolleven : ernstige studie en de algemene vorming van de hele persoonlijkheid!

Deze tweevoudige taak is dan ook het blijvend engagement van het hele lerarenkorps, van de opvoeders van externaat en internaat en van het directieteam. Het is ook omwille van die boodschap dat ik vorige week een persoonlijk bericht aan uw zoon of dochter (zie infra) heb gestuurd.

Aan jullie allen, beste ouders, wenst de directie een boeiend en vooral minder zenuwslopend schooljaar toe en ik herhaal graag dat jullie feedback ook in het komend schooljaar altijd welkom blijft, hetzij rechtstreeks of via onze oudervereniging.

Met hartelijke groet

Guy Dalcq
algemeen directeur

 

Hier volgt nu de brief aan jullie dochter of zoon :

Beste leerlingen

Graag had ik jullie op 1 september even toegesproken en begroet maar een onverwacht positieve Covidtest – gelukkig zonder enige symptomen – heeft dit verhinderd.

Inmiddels zeggen de dokters in koor dat ik weer gezond en wel ben en dat mijn quarantaine definitief voorbij is. Ik mag dus weer in alle veiligheid – voor mijn omgeving en voor mezelf – naar school komen. Ik heb dan maar besloten om vanaf morgenmiddag 4 september weer elke dag op school te zijn. Schrik dus niet als ik als vanouds weer even door de gangen struin en jullie met plezier goeie dag zeg !

Ik richt me eerst en in het bijzonder tot de 152 eerstejaars leerlingen. Zeker die eerste week is het wat afwachten hoe het met die ‘grote school’ zal aflopen. Je hebt er al een tijdje naar uitgekeken maar – als het dan zover is – misschien toch ook met een gecamoufleerd bang hartje. Jullie in de eerste plaats wens ik een goede aanpassing toe, nieuwe en oude vriendschappen en het gevoel met alles mee te kunnen als je je er maar voor inzet.

Onze tweedejaars hebben het vorig jaar met die vervelende Coronatoestanden niet gemakkelijk gehad en we hebben heel veel van jullie gevraagd, soms zonder het zelf voldoende te beseffen. Proficiat voor jullie volharding en dit jaar hopelijk een meer sociaal jaar !

Voor het eerst sinds mensenheugenis telt onze school zeven derdes. We hebben dat heel bewust gedaan om overvolle klassen te vermijden en het klasgevoel te versterken; we hopen van harte dat dit lukt. Succes !

De vierdes zijn het grote scharnierjaar : stilaan maar zeker zullen jullie – ook op studieniveau – jezelf beter moeten leren inschatten en uiteindelijk tot een niet onbelangrijke studiekeuze moeten komen. Ook jullie wens ik een tof en boeiend jaar toe.

Het is jullie al vaak gezegd, maar het is pas uit eigen ervaring dat de leerlingen van de vijfdes echt beseffen dat de derde graad een verhaal apart is: veeleisender, persoonlijker maar hopelijk ook boeiend en horizonverruimend. Ik wens jullie succes toe, maar – ik moet eerlijk zijn – onderschat jullie opgave niet, want er staat jullie een heuse uitdaging te wachten !

Het laatste jaar moet de bekroning van zes jaar Sint-Barbara worden, maar vorig jaar – nochtans een zo schitterende lichting – is er te veel in het water gevallen door die al te opdringerige pandemie. Ook dit jaar zal het niet worden zoals stiekem verhoopt maar we zijn nu wel beter voorbereid en ik nodig jullie nu al uit om creatief na te denken hoe we er coronaproof toch een bekroningsjaar van kunnen maken. Ik reken ook in het bijzonder op de leerlingenraad hiervoor.

Nu toch nog even een wat meer inhoudelijke wens :

Een school is er weliswaar niet alleen maar toch wel in de eerste plaats om kennis en vaardigheden te verwerven en om zich intellectueel voor te bereiden op de toekomst. Zo staat het ook in de visietekst die vorig jaar werd opgesteld en die de quintessens van ons college weerspiegelt :

We beschouwen het bereiken van een zo hoog mogelijk studiepeil van al onze leerlingen als de eerste prioriteit van onze school. De minimumdoelstelling is het bereiken van de eindtermen en de respectievelijke leerplannen. Het streven naar studie-excellentie behoort tot een aloude traditie van onze school en we zien geen reden waarom dit in de toekomst anders zou moeten zijn.

We merken dat veel van onze leerlingen en ouders dit streven beamen en dat dit een van de belangrijkste redenen blijft waarom ouders hun zoon of dochter naar onze school sturen. In ons pedagogisch project wordt dit streven verwoord onder de hoofding ‘uitdagen tot meer’. We zijn ervan overtuigd dat de oproep tot inzet en het uiten van een grote verwachting beantwoorden aan een diep geworteld verlangen van vele jongeren om het beste van zichzelf te geven en zichzelf te overtreffen. Als we weinig verwachten zullen we ook weinig terugkrijgen. (einde citaat)

Ik wens julie dus in deze openingsweek vooral een juiste en open studiehouding toe en het gevoel goed en betrouwbaar omringd te zijn.

Mag ik jullie eraan herinneren dat jullie altijd als groep of individueel bij een van de directieleden terecht kunt – via een bezoekje of schriftelijk – en dit zowel op het externaat als op het internaat. Jullie zijn welkom. Bij deze hoop ik bovendien dat het nieuwe meisjesinternaat in de Savaanstraat 82 beetje bij beetje maar altijd meer aan echte huiselijkheid mag winnen – net zoals de jongens dit al zovele jaren ervaren.

In dezelfde geest heb ik op 1 september (in een voorgelezen brief) ook al mijn collega-leerkrachten en opvoeders mogen toespreken. Ook zij beginnen met veel graagte (en soms met een even klein hartje, jawel !) aan dit schooljaar. Ik dank hen nu al van harte in julie naam, in naam van julie ouders en van mezelf voor hun grote inzet en aandacht.

Aan jullie allen : een heel tof jaar en ‘plus est en vous’ !

Guy Dalcq
directeur

Dit bericht delen:Ga terug