Aan de ouders van de leerlingen van het Sint-Barbaracollege

Geachte Heer
Geachte Mevrouw

Het jaarlijkse retoricabal van het Sint-Barbaracollege heeft een heel mooie reputatie opgebouwd in het voorbije decennium. Elk jaar nemen een aantal gemotiveerde retoricaleerlingen de organisatie op zich om een schitterend feest te organiseren voor vierde-, vijfde- en zesdejaars. Ze kunnen daarbij rekenen op de steun van de Oudervereniging en het college. Het evenement zal dit schooljaar op 26 februari 2016 plaatsvinden. Momenteel werken we hard om er weer een onvergetelijk feest van te maken voor meer dan 1500 jonge mensen.

Voor de laatstejaars van Sint-Barbara is dit bal niet alleen een mooie afsluiter van 6  jaar op het college, maar het biedt hen opnieuw de kans om met een groot deel van de winst 2 goede doelen te steunen. Dit jaar heeft het balcomité gekozen voor T.E.J.O. en de Christoforusgemeenschap. Het resterende bedrag wordt geschonken aan de culturele projecten van de school.                                   

Voor de sponsoring van het retoricabal willen we ons ook richten tot de ouders en hun familie. Net als in de voorgaande jaren hopen we op uw milde steun te mogen rekenen. Zelfs met een bijdrage van 50 euro kan u ons al sterk vooruithelpen. Graag willen we u ook mededelen dat vanaf een bijdrage van 150 euro u vriendelijk wordt uitgenodigd op de feestelijke receptie.

Indien u geïnteresseerd bent of vragen hebt, gelieve ons te contacteren op bovenstaande mailadressen of telefoonnummers. Op die manier kunnen wij u meer uitgebreide informatie geven over dit evenement. U kunt ook rechtstreeks sponsoren op het volgende rekeningnummer:

BE45 733-0229561-89 op naam van SINTBARBARABAL FV
Met de vermelding: SPONSORING BAL 2016 + Naam

We danken u bij voorbaat voor de aandacht die u aan onze vraag wil besteden.
Met vriendelijke groet,
Het  balcomité 2016

Renaud Almqvist, Camille Baeten, Ruben Bellaert, Isabel Cluydts, Edouard Dossche, Maxime Lasseel, Milo Moerkerke, Margo Steel, Charles Vander Stichele

 

Dit bericht delen:Ga terug