Beste ouders,

Vorig jaar heeft het Vlaams Parlement een decreet gestemd waarin de beroepsprocedures en beroepscommissies inzake tucht en beslissingen van de delibererende klassenraad gewijzigd werden. De regelgeving ging in vanaf 1 september 2014. Het was echter wachten op de toelichting van de koepel van het katholiek onderwijs (VSKO). Daardoor liet ook de aanpassing in het schoolreglement even op zich wachten. In de bijlage presenteren wij u een schoolreglement aangepast aan het decreet zoals de wetgever het opgelegd heeft vanaf het begin van het schooljaar. U vindt in het aangepast schoolreglement de nieuwe samenstelling van de beroepscommissie en de beschrijving van de werkwijze.

Kort samengevat betreft de wijziging vooral twee belangrijke elementen: de samenstelling van de beroepscommissie en de mogelijkheid van de beroepscommissie om zelf beslissingen te nemen of te wijzigen. De samenstelling van de beroepscommissie bestaat nu uit interne en externe leden. De interne leden zijn leden die op een of andere manier deel uitmaken van de school. Dat kan een directielid, een leerkracht of een bestuurder zijn. Zij zijn geen neutrale partij, want ze zijn betrokken bij de vorming en opvoeding van de leerling. Het is een positieve betrokkenheid omdat ze uitgaat van de zorg voor de leerling.

In de beroepscommissie zetelen ook een aantal externe leden. Dat kunnen mensen zijn die op een of andere manier een band hebben met de school, maar zij maken geen deel uit van de school als zodanig. De beroepscommissie is paritair samengesteld. Binnen deze beroepscommissie wordt een betwisting door ouders (of de meerderjarige leerling) bekeken en overwogen. Voortaan kan de beroepscommissie een beslissing nemen om een definitieve uitsluiting (tuchtmaatregel) te herroepen of zelf een beslissing van de delibererende klassenraad te wijzigen.

De decreetgever (Vlaamse overheid) heeft er voor gekozen om de beroepscommissie niet als een onafhankelijke rechter te beschouwen, maar gemengd samen te stellen met mensen die bij de betwiste beslissing betrokken waren en externen die daarop hun licht kunnen laten schijnen.

Vriendelijke groet,

Christophe Brabant

Dit bericht delen:Ga terug