Beste leerlingen
Geachte ouders

Omwille van de negatieve evoluties van de pandemiecijfers heeft de overheid het afgelopen weekend de regels voor het onderwijs verstrengd. Zo mogen leerlingen uit verschillende klassen niet meer door mekaar in eenzelfde ruimte zitten. Aangezien we de opdracht kregen om zo snel mogelijk te schakelen, gaan deze nieuwe maatregelen reeds vanaf morgen in.
Dergelijke nieuwsberichten wegen bij iedereen zwaar door. We hopen alvast dat door deze extra gedeelde inspanningen we samen werken aan betere cijfers. Tot op vandaag hebben we geluk gehad dat we op school gespaard zijn gebleven van grote uitbraken of clusterbesmettingen bij de leerlingen en het personeel. Ook het feit dat jullie de maatregelen zijn blijven opvolgen heeft hier mede toe bijgedragen. Het blijft de komende weken belangrijk om die inspanningen te blijven volhouden in de hoop dat de situatie snel stabiliseert en we het afstandsonderwijs zo snel mogelijk definitief achter ons kunnen laten.

Algemene aanpassingen:

Middagpauze:

– We mogen niet langer warme maaltijden serveren aan onze leerlingen. Enkel de internen mogen in hun beperkte internaatbubbel nog een warme maaltijd in de leerlingenrefter nuttigen.

– Iedereen die dat wenst, kan een broodje op school bestellen. Een broodjeskaart kan je op het leerlingensecretariaat kopen. Het is uiteraard ook mogelijk om je eigen lunch mee te nemen.

– De refter is vanaf morgen gesloten voor het externaat. Leerlingen van de derde graad mogen de school tijdens de middagpauze nog steeds verlaten. Leerlingen van het 3e en 4e jaar eten hun boterhammen/broodje op de speelplaats op, samen met de leerlingen van de eerste graad die in de namiddag op school blijven studeren. Bij regenweer nuttigen de leerlingen de maaltijd in de eigen klas (vaste plaats).

– Biblion en het pc-lokaal zijn vanaf vandaag gesloten. De middagsport, inhaaltoetsen, avondstudie, 4-uurtje (uitz. internen), monitoraat en meter-peterprojecten kunnen tot aan de paasvakantie niet meer doorgaan.

Lessen en speeltijden:

– De lessen voor leerlingen van 3 t.e.m. 6 lopen gewoon verder zoals voorzien.

– Tijdens de speeltijden is het noodzakelijk om je mondmasker steeds goed te dragen en voldoende afstand van elkaar houden en maximaal per klasgroep te blijven. Ook als je iets eet of drinkt op de speelplaats is het noodzakelijk om je mondmasker zo veel als mogelijk op te houden. In het belang van ieders veiligheid vragen we met aandrang om geen lolly’s of andere zaken te eten als ‘alibi’ om geen mondmasker te moeten dragen.

Avondstudie:

– Aangezien we strikt de klasbubbels gescheiden moeten houden, wordt de gebruikelijke avondstudie tot aan de paasvakantie opgeschort. Leerlingen met een ‘studieabonnement’ zullen hiervoor via de schoolrekening gecompenseerd worden.

Examens 1ste graad:

–  Er is geen pauze meer tussen de verschillende (deel)examens.  Een leerling die een (deel)examen afgeeft kan kort naar het toilet gaan. Leerlingen kunnen ten vroegste vanaf 10.15 u. aan het 2de (deel)examen beginnen.

– Leerlingen die voorzien waren in de Achillesklas leggen hun examen in het eigen lokaal af. Zij hoeven hun eerste examen niet af te geven om 10.15 u. Indien je niet tijdig klaar bent met jouw examen(s) zal een leerkracht je naar de Muzenzaal begeleiden waar je tot 12.50 u. verder kan werken. Tussen beide (deel)examens heb je de mogelijkheid om kort naar het toilet te gaan.

– Leerlingen die klaar zijn met hun examen(s) mogen ten vroegste om 11.15 u afgeven. Het examen natuurwetenschappen in het eerste jaar (dinsdag 30 maart) is voorzien voor 2 lesuren. Uiteraard mogen alle leerlingen die dat wensen doorwerken tot 12.05 u. Leerlingen die klaar zijn kunnen dat examen uitzonderlijk al om 10.10 u. afgeven en mogen dan de school verlaten.

– De gemeenschappelijke namiddagstudie kan niet meer doorgaan in de Muzenzaal. Leerlingen die zich hiervoor hebben ingeschreven, worden afzonderlijk op de hoogte gebracht van de aangepaste regeling en eventuele compensatie.

We hopen dat deze maatregelen er mee kunnen toe bijdragen dat de huidige cijfers gunstiger evolueren en we alle leerlingen na de paasvakantie opnieuw voltijds op school mogen verwelkomen.

Bedankt voor jullie begrip.

Met vriendelijke groeten
De directie

Dit bericht delen:Ga terug