Beste ouders

Hoewel vrijdag 13 november nu onverwachts een vakantiedag geworden is, zouden we toch graag het telefonisch oudercontact op die dag willen behouden. De tijdsloten zijn al aangemaakt en het tijdstip voor feedback is eveneens gunstig.

We hebben wel aan de collega’s – die die dag uiteraard ook het recht hebben op die bijkomende vakantiedag – gezegd dat ze desnoods kunnen uitwijken naar vrijdag 20 november, maar dat ze u dan voor donderdag 12 november 12u00 van die wijziging op de hoogte zouden brengen en nieuwe tijdsloten zouden laten aanmaken.

In afwachting wensen we u of althans uw zoon of dochter nog enkele zonnige vakantiedagen toe in de hoop dat ze op redelijke wijze ook hun studies behartigen, voldoende bewegen en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen blijven respecteren.

We zien momenteel overigens geen enkele reden om af te wijken van de geplande examenregeling en dit voor alle vakken.

De directie zal op 12 en 13 november op school aanwezig zijn en zowel telefonisch (0499/059352) als schriftelijk bereikbaar.

Met vriendelijke groet

De Directie

Dit bericht delen:Ga terug