Beste ouders en leerlingen

De veranderingen aan de veiligheidsmaatregelen volgen elkaar de laatste weken in snel tempo op. We merken dat het vaak wat wachten is op communicatie via de officiële kanalen alvorens nieuwsberichten bevestigd te krijgen. We volgen de situatie op de voet op maar verkiezen het toch om eerst rustig te analyseren en na overleg concreet op onze school toe te passen alvorens hierover te communiceren..

Omwille van de nieuwe maatregelen die sinds gisteren van kracht zijn, worden alle L.O.-lessen voorlopig geschrapt. De Vlaamse Overheid liet ons weten dat ze zal zoeken naar oplossingen om deze lessen opnieuw in te richten vanaf 12 november.

Ook de stad Gent voerde een aantal extra maatregelen in. Zo geldt er sinds gisteren een mondmaskerplicht in een straal van 200 meter rond alle Gentse scholen. Het stadsbestuur liet weten dat er hierop extra controles zullen komen.

De lessen op 12 en 13 november 2020 zullen voor de leerlingen van de 2e en 3e graad in afstandsonderwijs plaatsvinden. De leerlingen van de 1e graad komen op deze dagen gewoon naar school. Op deze twee dagen blijven Biblion en de computerklas gesloten.

Vanaf 16 november zijn er in principe een aantal scenario’s mogelijk, maar het ziet er niet naar uit dat van dan af de Gentse scholen nog hun gewone ritme zullen kennen. Behoudens tegenbericht zal onze school vanaf die dag overschakelen op een gedeeltelijk afstandsonderwijs voor de 2e en 3e graad en dit minimaal tot aan de kerstexamens. De leerlingen van de 1e graad blijven wel voltijds naar school komen.

Bij deze omschakeling naar afstandsonderwijs gelden de volgende afspraken :

Elke leerkracht voorziet voor elk lesuur een duidelijk afgebakende opdracht. De onderwijstijd is dus steeds 50 minuten en dit in tegenstelling tot eind vorig schooljaar.

Afstandsonderwijs kan op velerlei manieren gebeuren: synchrone online lessen, ingesproken power points of filmpjes, taken of opdrachten. Live online les geven kan dus, maar uitsluitend op voorwaarde dat deze les integraal opgenomen wordt en digitaal beschikbaar wordt gesteld via Smartschool. Enkel op deze manier kunnen we garanderen dat alle leerlingen de les kunnen  volgen. Niet elke leerling beschikt immers over een eigen toestel  of over voldoende bandbreedte; ook technische problemen zijn niet uit te sluiten. Indien de les niet opgenomen kan worden, is het geven van live lessen dus niet toegestaan. Leerlingen die niet wensen gefilmd te worden, kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan deze live lessen. Zij kunnen nadien de les herbekijken op Smartschool.

Net als vorig schooljaar mag alle communicatie in het afstandsonderwijs uitsluitend via Smartschool verlopen. De opdrachten en afspraken worden eenduidig en alleen maar gecommuniceerd via het ‘vaknieuws’ van het betreffende vak op Smartschool. Alle documenten, filmpjes, leerpaden … worden eveneens enkel via het ‘vak’ beschikbaar gesteld aan de leerlingen.

Voor het verplichte afstandsonderwijs op 12 en 13 november zullen de lesoverzichten voor de leerlingen ten laatste beschikbaar zijn op 11 november 16h00.

De onderwijstijd tussen de herfstvakantie en de start van de examens bedraagt slechts een goede twee weken. We willen er voor zorgen dat alle leerlingen uit dezelfde klas dezelfde leerkansen krijgen. Daarom zullen we vanaf 16 november werken met volledige klassen en niet met halve klassen zoals eerder gepland. In de week van 16 tot 20 november komen de leerlingen van het 3een 5e jaar op maandag, woensdag en vrijdag naar school en de leerlingen van het 4e en 6e jaar op dinsdag en donderdag. In de week van 23 tot 27 november komen de leerlingen van het 4e en 6e jaar op maandag, woensdag en vrijdag naar school en de leerlingen van het 3e en 5e jaar op dinsdag en donderdag. Op die manier krijgen leerlingen veel sneller feedback op hun inspanningen tijdens het afstandsonderwijs en behouden we de regelmaat in het naar school komen. Behalve op 12 en 13 november zullen de leerlingen dus ook nooit meer dan één dag thuis de lessen volgen of hun taken maken. We herhalen dat de leerlingen van de eerste graad wel altijd voltijds naar school komen.

Voorlopig gaan we er van uit dat de kerstexamens op een vrij normale manier zullen plaats vinden. Alle leerlingen leggen hun examen wel af in het eigen klaslokaal, met uitzondering van de leerlingen van het 3e jaar (talrijkste jaar). Zij worden verdeeld over de muzenzaal (5 klassen) en de STEX (2 klassen). Alleen op deze manier kunnen we de examens op een veilig  manier voor leerlingen en leerkrachten organiseren. In de eerste week van de examens zullen we voor de dagen waarop er nog lessen zijn een aparte regeling voorzien. Deze regeling is afhankelijk van de situatie op dat moment.

We kunnen niet uitsluiten dat de overheid in de precaire situatie waarin het land zich bevindt reeds vanavond stringentere maatregelen afkondigt met mogelijke gevolgen voor het onderwijs. Mocht dit zo zijn, zal de directie ook tijdens de herfstvakantie u hierover concreet informeren. Op 9 en 10 november is de school wegens de verlengde vakantie gesloten. We merken nog op dat in de huidige context het internaat altijd gewoon open blijft en dat onze school ook dagelijks voor warme maaltijden blijft zorgen.

We wensen jullie een deugddoende en welverdiende vakantie toe en blikken als directie tevreden terug op het verloop van de eerste twee maanden van dit schooljaar, met dank aan jullie allen en niet in het minst de leerkrachten en opvoeders.

Met hartelijke groeten

De directie

Dit bericht delen:Ga terug