Beste ouders

Onze school mocht vandaag 833 leerlingen in de humaniora verwelkomen. In naam van alle opvoeders internaat en externaat, van alle leerkrachten, ondersteunend personeel en directie wens ik u allen uitdrukkelijk te danken voor dit vertrouwen.  Zoals ik het gisteren tijdens onze inleidende dag aan alle personeelsleden mocht stellen: er is niets dierbaarders dat men kan toevertrouwen dan de zorg voor je eigen kind. We zijn ons terdege van dit grote vertrouwen bewust én van de daarbij horende verantwoordelijkheid. Om die reden hebben we als jaarthema voor onze school gekozen voor de uitspraak ‘élke leerling telt’, waarbij we binnen onze ignatiaanse traditie de leerlingen steeds zullen blijven ‘uitdagen tot meer’, maar evenzeer daadwerkelijk helpen en aanmoedigen waar nodig, ook en vooral als het eens wat stroever loopt. Zo hebben we bijvoorbeeld dit jaar het aantal uren voor individuele leerlingenbegeleiding meer dan verdubbeld.

Mag ik u uitnodigen om via onze oudervereniging dan wel rechtstreeks bij leerkrachten, titularissen en directie voorstellen of vragen te formuleren? We wensen er zeer aandachtig naar te luisteren en er rekening mee te houden. Gelieve daarbij om praktische redenen vooral het medium van Smartschool te gebruiken. Via dit kanaal wens ik ook zelf op regelmatige tijdstippen rechtstreeks met u te communiceren.

Bij het begin van dit schooljaar wens ik ook onze grote eerbied uit te spreken voor de heer Jacques Rogge (1942-2021), voormalig voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité en oud-leerling van ons college. In een krant van maandag las ik deze mooie hommage: ‘Rogge was een dienaar, geen tafelschuimer. Hij werd verkozen voor een tweede ambtstermijn, maar bleef de nederigheid zelve. Dat hij bij de Verenigde Naties werd aangesteld als Speciale Gezant voor jonge vluchtelingen en sport verbaasde niemand. Nooit had deze olympische reus zijn humanitair karaat verloochend… Deze voorzitter was een zacht gemoed, met een parfum van liefde.’ (Hugo Camps)

Streven naar excellentie – in welk domein van het leven ook – gecombineerd met onwrikbare eerlijkheid, nederigheid, zachtheid en een inzet voor de zwakkeren in onze samenleving; moge deze grote en minzame oud-leerling onze nieuwe generatie van leerlingen ten diepste inspireren bij het begin van dit nieuwe schooljaar.

Met hartelijke groet

Guy Dalcq
algemeen directeur

Dit bericht delen:Ga terug