Pedagogische begeleiding

Het schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de s.j.-begeleidingsdienst. Dit team werkt vanuit Cebeco (*), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het Ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

Hoofdbegeleider: Dhr. Peter Knapen
Schoolbegeleider: Dhr. Lieven De Luyck
Godsdienst: Dhr. Lieven de Luyck
Lichamelijke opvoeding: Mevr. Ingaline Dierickx-Visschers

(*) Cebeco: Centraal beleid van de jezuïetencolleges.