basisschool | humaniora | internaat | geledingen | Terug
Zoeken:

je bent hier: à home à basisschool

Inschrijvingen - inlichtingen

U wenst inlichtingen over de school? Of u wenst uw kind in te schrijven? Of u wenst de school even te verkennen? Een telefoontje om een afspraak te maken volstaat.

Enkele aandachtspunten:

 • Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind en de bevoegdheid om het in te schrijven bevestigt (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...), evenals het rijksregisternummer (SIS-kaart).
 • Gedurende het schooljaar bent u elke schooldag welkom. 
 • Op zaterdag is de school gesloten.
 • Tijdens de grote vakantie is de kleuterschool (jongste kleuters) (Savaanstraat 98, 9000 Gent) open op maandag 28 en dinsdag 29 augustus 2017 van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Indien geen enkele van deze data u past, kan u uw kleuter steeds in Savaanstraat 118 laten inschrijven.
 • De kleuterschool (oudste kleuters) en de lagere school (Savaanstraat 118, 9000 Gent) zijn – gedurende de zomermaanden - open tot en met woensdag 5 juli 2017, en vanaf woensdagdag 16 augustus 2017. Tijdens de weekdagen bent u er van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur welkom. Ook de kleutertjes kunnen hier (administratief) ingeschreven worden. Voor een bezoekje aan de kleuterschool (voor de oudste kleuters) meldt u zich aan op de lagere school.

Inschrijven voor schooljaar 2017-2018?
Alle Gentse scholen kunnen - door decretale regelgeving en door afspraken binnen het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent - nieuwe leerlingen slechts inschrijven binnen vastgelegde perioden.

Algemene informatie over 'inschrijven in het basisonderwijs in Gent'
Kalender

Onderstaand overzicht verduidelijkt wanneer kinderen kunnen ingeschreven worden op Sint-Barbara basisschool voor schooljaar 2017-2018.
Ouders die zich in februari aanmelden, dienen in de bevestigingsperiode (zie blauwe zone) hun aanmelding effectief om te zetten in een inschrijving.
Hoe kunnen ouders zich aanmelden?
 • Via particuliere of openbare internettoegang: Hier kan je je aanmelden.
 • Via de school.
 • Via een organisatie (vb. Kompas, ...)

Na de aanmeldingsperiode hebben aangemelde ouders tot en met 27 maart 2017 (tot 12u00 's middags) de tijd om de inschrijving op school te bevestigen. Zonder die bevestiging is het aangemelde kind niet ingeschreven!


Instapdata 2017-2018 voor kleuters geboren in 2015 :

 • eerste schooldag na de zomervakantie: 1 september 2017 (kleuters geboren tot en met 1 maart 2015)
 • eerste schooldag na de herfstvakantie: 6 november 2017 (kleuters geboren tot en met 7 mei 2015)
 • eerste schooldag na de kerstvakantie: 8 januari 2018 (kleuters geboren tot en met 8 juli 2015)
 • eerste schooldag van februari: 1 februari 2018 (kleuters geboren tot en met 1 augustus 2015)
 • eerste schooldag na de krokusvakantie: 19 februari 2018 (kleuters geboren tot en met 19 augustus 2015)
 • eerste schooldag na de paasvakantie: 16 april 2018 (kleuters geboren tot en met 16 oktober 2015)
 • eerste schooldag na de Hemelvaartvakantie: 14 mei 2018 (kleuters geboren tot en met 14 november 2015)

© 2008 Sint-Barbaracollege. Hosted by RACK66. CMS portal by CoMaSer