basisschool | humaniora | internaat | geledingen | Terug
Zoeken:

je bent hier: à home à basisschool

Inschrijvingen - inlichtingen

U wenst inlichtingen over de school? Of u wenst uw kind in te schrijven? Of u wenst de school even te verkennen? Een telefoontje om een afspraak te maken volstaat.

Enkele aandachtspunten:

 • Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind en de bevoegdheid om het in te schrijven bevestigt (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...), evenals het rijksregisternummer (SIS-kaart).
 • Gedurende het schooljaar bent u elke schooldag welkom. 
 • Op zaterdag is de school gesloten.
 • Tijdens de grote vakantie is de kleuterschool in de Savaanstraat (jongste kleuters) (Savaanstraat 98, 9000 Gent) open op donderdag 27 en vrijdag 28 augustus 2020 van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kleuterschool in de Verdedigingstraat (Verdedigingstraat 2, 9000 Gent) is open op woensdag 26 augustus 2020 van 16.00 uur tot 18.00 uur. Indien geen enkele van deze data u past, kan u uw kleuter steeds in Savaanstraat 118 laten inschrijven.
 • De kleuterschool (oudste kleuters) en de lagere school (Savaanstraat 118, 9000 Gent) zijn gedurende de zomermaanden - open tot en met vrijdag 3 juli 2020, en vanaf maandag 17 augustus 2020. Tijdens de weekdagen bent u er van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur welkom. Ook de kleutertjes kunnen hier (administratief) ingeschreven worden. Voor een bezoekje aan de kleuterschool (voor de oudste kleuters) meldt u zich aan op de lagere school.

Inschrijven voor schooljaar 2020-2021?
Alle Gentse scholen kunnen - door decretale regelgeving en door afspraken binnen het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent - nieuwe leerlingen slechts inschrijven binnen vastgelegde perioden.

Onderstaand overzicht verduidelijkt wanneer kinderen kunnen ingeschreven worden op Sint-Barbara basisschool voor schooljaar 2020-2021.
Ouders die zich in maart aanmelden, dienen in de bevestigingsperiode (zie blauwe zone) hun aanmelding effectief om te zetten in een inschrijving.
Hoe kunnen ouders zich aanmelden?
 • Via particuliere of openbare internettoegang: Hier kan je je aanmelden.
 • Via de school.
 • Via een organisatie (vb. Kompas, ...)

Na de aanmeldingsperiode hebben aangemelde ouders tot en met 26 mei 2020 (tot 12u00 's middags) de tijd om de inschrijving op school te bevestigen. Zonder die bevestiging is het aangemelde kind niet ingeschreven!


Instapdata 2020-2021 voor kleuters geboren in 2018 :

 • eerste schooldag na de zomervakantie: 1 september 2020 (kleuters geboren tot en met 1 maart 2018)
 • eerste schooldag na de herfstvakantie: 9 november 2020 (kleuters geboren tot en met 9 mei 2018)
 • eerste schooldag na de kerstvakantie: 4 januari 2021 (kleuters geboren tot en met 4 juli 2018)
 • eerste schooldag van februari: 1 februari 2021 (kleuters geboren tot en met 1 augustus 2018)
 • eerste schooldag na de krokusvakantie: 22 februari 2021 (kleuters geboren tot en met 22 augustus 2018)
 • eerste schooldag na de paasvakantie: 19 april 2021 (kleuters geboren tot en met 19 oktober 2018)
 • eerste schooldag na de Hemelvaartvakantie: 17 mei 2021 (kleuters geboren tot en met 17 november 2018)

2008 Sint-Barbaracollege. Hosted by RACK66. CMS portal by CoMaSer